Longest Written Poem on An Individual

Posted by admin 12 Dec 2017 Comments Off on Longest Written Poem on An Individual

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ has been achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India.

On Feb 10, 2020; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Forty (1345) lines poem written on Pujya Gachhadhipati Aacharyashri Doulatsagarsurishwarji maharaj.

Previous World Records:

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Feb 02, 2020; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Forty One (1341) lines poem written on Samata Vibhuti Acharya Bhagwan 1008 Shri Nanalalji Maharaj Saheb on occasion of Shatabdi Varsh.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jan 25, 2020; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Forty (1340) lines poem written on aaj ka Gandhi Dr. S. N. Subba Rao.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jan 05, 2020; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Thirty Five (1335) lines poem written on Nishkam Karmyogi Shri Shukdasji maharaj.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Nov 26, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Forty (1331) lines poem written on Shri Sai bhakt Vikasji Runwal.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Oct 01, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Thirty (1330) lines poem written on Anuvratsevi Shramansanghiya varisth upadhyay pravar shraddheya Gurudev Shri Mulmuniji maharaj.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jul 15, 2019; Dr. Jogad exhibited the poem on Punjab Keshari Jainacharya Shrimad Vijay Vallabh Suri Samuday’s Gachhadhipati Shantidoot Jainacharya Shrimad Vijay Nityanand Surishwar Ji Maharaj Saheb written in One Thousand Three Hundred Twenty Five (1325) lines.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Anuvrat sevi Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jun 26, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Twenty One (1321) lines poem written on Anuvrat anushasta Acharya Shri Mahapragya ji.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jun 01, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Three Hundred Fifteen (1315) lines poem written on Anuvratsevi Dr. Hiralal Shrimali Aachary.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On May 25, 2019; Dr. Jogad exhibited One Thousand Three Hundred Eleven (1311) lines poem written on eminent Jain scholar and litterateur Dr. Dileep Dhing.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On May 02, 2019; Ms. Jogad exhibited the poem on Ahinsayatra Praneta Mahan Tapasvi Acharya Shri Mahashramanji, written in One Thousand Three Hundred Nine (1309) lines.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Apr 25, 2019; Ms. Jogad exhibited the poem on Shantidoot Rashtrasant Bharat Gaurav Param Pujya Munishree Pulaksagarji Gurudev, written in One Thousand Three Hundred Seven (1307) lines.

The World Record of ‘longest handwritten poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Apr 16, 2019; Ms. Jogad exhibited the poem on Rashtra Gaurav Shri Chandraprabhji Maharaj, written in One Thousand Three Hundred Five (1305) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Apr 10, 2019; Ms. Jogad exhibited the poem on Pujya Sadguru Shri Sudhanshuji Maharaj, written in One Thousand Three Hundred One (1301) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Apr 08, 2019; Ms. Jogad exhibited the poem on Sarakoddharak 108 Acharya Shri GyanSagarji Maharaj, written in One Thousand Three Hundred (1300) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Mar 03, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Ninety Five (1295) lines poem written on Rastrasant, Gyanmahodadhi, Jain Dharm Diwakar 1008 Aacharya Samrat P. Pu. Shri Aanandrushiji Maharaj Saheb.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Mar 10, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Ninety One (1291) lines poem written on Jainacharya Gachhadhipati Shree Jinamaniprabhsoorishwar Ji Maharaj Saheb.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Feb 23, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Ninety (1290) lines poem written on Rashtrasant Yativarya Param Pujya Gurudev Dr. Vasanth Vijayji Maharaj saheb.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Feb 21, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Eighty Five (1285) lines poem written on Rashtrasant Vidyavachaspati Acharya Bhagwan, Shri Shri 1008 Shri Subhadra Muniji Maharaj.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jan 07, 2019; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Eighty One (1281) lines poem written on Karnataka Gaj Kesri, Ghor Tapasvi, Khaddardhari 1008 P. Pu. Shri Ganeshlalji Maharajsahab.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Dec 10, 2018; Dr. Jogad exhibited the One Thousand Two Hundred Eighty (1280) lines poem written on Saraswati LabdhaPrasad Acharya Shri Ratnasundersurishwarji Maharaj.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Nov 12, 2018; Ms. Jogad exhibited the poem on Nanak Vanshiya Ashtam Pattadhar, Yuva Manishi, Nirmal Pragya Ke Dhanee Acharya Pravar 1008 Shri Sudarshan Lal Ji Maharaj Saheb, written in One Thousand Two Hundred Seventy Five (1275) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Sept 02, 2018; Dr. Jogad exhibited the poem on Yug pradhan, Dhayan guru, Acharya Samrat Pujya Dr. Shri Shiv Muni Ji Maharaj written in One Thousand Two Hundred Seventy One (1271) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Aug 31, 2018; Dr. Jogad exhibited the poem on Jin Shashan Gaurav, Vishwa Vallabh Param Pujya Acharya Pravar 1008 Shree Vijay Raj Ji M.S. written in One Thousand Two Hundred Fifty One (1251) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Aug 30, 2018; Dr. Jogad exhibited the poem on Tap Samrat, Dirgh tapasvi Acharya Shri Hansratna Surishwarji Maharaj written in One Thousand Two Hundred (1200) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Aug 17, 2018; Dr. Jogad exhibited the poem on krantikari Rastra Sant Munishri Tarun Sagar ji Maharaj written in One Thousand One Hundred Fifty One (1151) lines.

The World Record of ‘longest written poem on an individual’ was achieved by Dr. Lalita B. Jogad from Mumbai, Maharashtra, India. On Jul 22, 2018; Dr. Jogad exhibited the poem on Lokmanya Sant, Sher-e-Rajasthan, Ahimsa diwakar, Pragya Purushottam Shramansanghiya, Varishta Pravartak, Pujya Shri Roopchandji Maharaj ‘Rajat’ written in One Thousand One Hundred Eleven (1111) lines.

# Senior woman achiever

Comments are closed.

Copyright © 2017. All Rights Reserved. Golden Book of World Records.